जि. प्र. का. सोलुखुम्बु दर्ता नं. ३३८, समाज कल्याण आबद्धता नं. ३६३६२

थुलुङ दुधकोसी गाउँपालिका स्थानीय सरकारद्वारा अनुमोदित थुलुङ राई संस्कृति प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित थुलुङ पाठ्यक्रमहरु ।