जि. प्र. का. सोलुखुम्बु दर्ता नं. ३३८, समाज कल्याण आबद्धता नं. ३६३६२

जग्गा दाताहरुको नामावली

surya kuma rai

सुर्य कुमार राई

थुलुङ राई संस्कृति प्रतिष्ठानका सल्लाहकार, लोखिम निवासी श्री सुर्य कुमार राई तथा उहाँको परिवारबाट यस प्रतिस्ठानलाई २७ आना जग्गा निशुल्क प्रदान गर्नु भएको छ।

अन्य दाताहरु

श्री दुतिमान राई

श्री भुवन राई

श्री जय धन राई

श्रीमती कल्पना राई